grāmatnīca DOMU PĒRLES

Izdevniecība "DOMU PĒRLES" testa režīmā iedzīvina mūsu lielo projektu - internetgrāmatnīcu DOMU PĒRLES. Grāmatnīcā būs iespēja iegādāties izdevniecībā DOMU PĒRLES iznākušas grāmatas. 
Kā jebkuram pilotprojektam - arī šim būs nepieciešama pacietība, kamēr grāmatu klāsts tiks papildināts.