top of page
Search

Un saule vēl nedodas rietā!


Reizēm vajag spārnos celties,

Domu lidojumā būt,

Tā, lai tavi skaistie sapņi

Par dzīves īstenību kļūst.

/ Indra Ludbārža /


Vismīļāko paldies no sirds saku visai izdevniecības "DOMU PĒRLES" radošajai komandai, ar kuru man jau izveidojusies cieša sadarbība! Par dievīgi skaisto vāka dizainu paldies Dacei Junemanei, "Junemanes dizains"!

Bet tomēr vislielāko padies vēlos pateikt īpašam sirds cilvēkam – manai koordinatorei Inai Anševicai – par atsaucību, pacietību, ieteikumiem un uzmundrinājumu, veicot teksta apstrādi un kārtojot manus darbus! Jūs visi kopā esat fantastiski!!!


Ar pateicību,

Indra Ludbārža

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page