Labs darbiņš, kas padarīts, vai līdz šim izdotās grāmatas

EKVADORA UN KOLUMBIJA pāris mēnešos

EKVADORA UN KOLUMBIJA pāris mēnešos

2021.g.,ceļojuma apraksts

DVĒSELES STARI

DVĒSELES STARI

2021.g., dzeja

MĀKSLINIEKA MŪŽS

MĀKSLINIEKA MŪŽS

2021.g., autora biogrāfija

ВЫСШАЯ МЕРА

ВЫСШАЯ МЕРА

2021.g., romāns

PIEMĪDĪTAIS MIEGS

PIEMĪDĪTAIS MIEGS

2021.g., dzeja

NESAVTĪGA MĪLESTĪBA BEZ LIKUMIEM

NESAVTĪGA MĪLESTĪBA BEZ LIKUMIEM

2021.g., romāns

MIRKLIS STARP SUNI UN VILKU

MIRKLIS STARP SUNI UN VILKU

2021.g., dzeja

PAMODINI MANĪ PAVASARI

PAMODINI MANĪ PAVASARI

2021.g., dzeja

MĪLESTĪBAI

MĪLESTĪBAI

2021.g., dzeja

PAVASARA AKORDI

PAVASARA AKORDI

2021.g., dzeja

SIRDSPUKSTI

SIRDSPUKSTI

2021.g., dzeja

MŪŽA MELODIJA

MŪŽA MELODIJA

2021.g., dzeja

PIETURA PĒC PIEPRASĪJUMA

PIETURA PĒC PIEPRASĪJUMA

2021.g., dzeja

DVĒSELES STĪGAS

DVĒSELES STĪGAS

2021.g., dzeja

...BET AIZVEROT ACIS

...BET AIZVEROT ACIS

2021.g., dzeja

NAKTĪS

NAKTĪS

2021.g., dzeja

VISS ATDZIMST PAVASARĪ

VISS ATDZIMST PAVASARĪ

2021.g., dzeja

TĀDS SKUDRAS CEĻŠ

TĀDS SKUDRAS CEĻŠ

2021.g., dzeja

KAUT MIRKLI PATURĒT

KAUT MIRKLI PATURĒT

2020.g., STĀSTI

AR SIRDS ASINĪM

AR SIRDS ASINĪM

2020.g., kristīgā dzeja

SAPŅI KĀ BITES ZIEDOS

SAPŅI KĀ BITES ZIEDOS

2020.g., dzeja

DIENVIDAUSTRUMĀZIJA pāris mēnešos

DIENVIDAUSTRUMĀZIJA pāris mēnešos

2020.g.,ceļojuma apraksts

KAD SIRDS AR MANI RUNĀT SĀK

KAD SIRDS AR MANI RUNĀT SĀK

2020.g., dzeja

DZIEDI, MANA DVĒSELĪTE, UN ZIEDI!

DZIEDI, MANA DVĒSELĪTE, UN ZIEDI!

2020.g., stāsti

NO SIRDS UZ SIRDI VĀRDI STEIDZ

NO SIRDS UZ SIRDI VĀRDI STEIDZ

2020.g., dzeja

MANU DOMU PIESKĀRIENS

MANU DOMU PIESKĀRIENS

2020.g., dzeja

SKAN KLUSUMA BALSS

SKAN KLUSUMA BALSS

2020.g., dzeja

PĀRSTEIGUMS

PĀRSTEIGUMS

2020.g., dzeja

RUDENS TANGO

RUDENS TANGO

2020.g., dzeja

SAULES PAGALMĀ

SAULES PAGALMĀ

2020.g., dzeja

MIRKĻU KALĒJS

MIRKĻU KALĒJS

2020.g., dzeja

SAULES STARĀ

SAULES STARĀ

2020.g., dzeja

SIRDS PIELIJA ZELTĪTU GAISMU

SIRDS PIELIJA ZELTĪTU GAISMU

2020.g., dzeja

DVĒSELE RUDEŅO

DVĒSELE RUDEŅO

2020.g., dzeja

RUDENS ČUKSTI

RUDENS ČUKSTI

2020.g., dzeja

MIRKĻU VĒJŠ

MIRKĻU VĒJŠ

2020.g., dzeja

MANI DVĒSELES ZIEDI

MANI DVĒSELES ZIEDI

2020.g., dzeja

LAIKAM TAVA

LAIKAM TAVA

2020.g., dzeja

DVĒSELES ATSPULGS

DVĒSELES ATSPULGS

2020.g., dzeja

MĒS NEESAM VIESI TE!

MĒS NEESAM VIESI TE!

2020.g., dzeja

CENTRĀLAMERIKA PĀRIS MĒNEŠOS

CENTRĀLAMERIKA PĀRIS MĒNEŠOS

2020.g.,ceļojuma apraksts

MELODIJA

MELODIJA

2020.g., dzeja

ALEGORIJA

ALEGORIJA

2020.g., dzeja

STARP VAKARU UN RĪTU

STARP VAKARU UN RĪTU

2020.g., dzeja

NĀC LĪDZĀS... IZKRĀSOT PASAULI

NĀC LĪDZĀS... IZKRĀSOT PASAULI

2020.g., dzeja

IEDVESMAS DZĪLĒS

IEDVESMAS DZĪLĒS

2020.g., dzeja

VĒJŠ UZLŪDZA UZ DEJU

VĒJŠ UZLŪDZA UZ DEJU

2020.g., dzeja

DIENVIDAMERIKA PĀRIS MĒNEŠOS

DIENVIDAMERIKA PĀRIS MĒNEŠOS

2020.g.,ceļojuma apraksts

PA VIDU RAUD KLUSUMS

PA VIDU RAUD KLUSUMS

2020.g., dzeja

PĀRDOMU VIRPULĪ

PĀRDOMU VIRPULĪ

2020.g., stāsts

EKSPRESIJA

EKSPRESIJA

2020.g., dzeja

UZDĀVINI MAN ZVAIGZNES

UZDĀVINI MAN ZVAIGZNES

2020.g., dzeja

VĀRDU LIDOJUMS

VĀRDU LIDOJUMS

2020.g., dzeja

STĀSTI

STĀSTI

2020.g., stāsts

VĀRDI KĀ KAIJAS LIDINĀS

VĀRDI KĀ KAIJAS LIDINĀS

2020.g., dzeja

TAUREŅI IR BRĪVI

TAUREŅI IR BRĪVI

2020.g., dzeja

LIRIKA NOSALUŠAI DVĒSELEI

LIRIKA NOSALUŠAI DVĒSELEI

2020.g., dzeja

ATMIŅAS PAR EKSKURSIJĀM

ATMIŅAS PAR EKSKURSIJĀM

2020.g., proza, dzeja

VĀRDU VĒZIENS

VĀRDU VĒZIENS

2020.g., dzeja

MANAS SAPŅU BITES

MANAS SAPŅU BITES

2020.g., dzeja

ĀTRI, LĒTI, GARŠĪGI

ĀTRI, LĒTI, GARŠĪGI

2020.g., receptes

LOTES PASAKA LV-EE

LOTES PASAKA LV-EE

2020.g., pasaka LV-LT

DAKTERIS JAU NAV DIEVS

DAKTERIS JAU NAV DIEVS

2020.g., stāsts

LAIKA ŠŪPOLĒS

LAIKA ŠŪPOLĒS

2020.g., dzeja

DOMU LABIRINTOS

DOMU LABIRINTOS

2020.g., dzeja

TAVU SPĀRNU AIZVĒJĀ

TAVU SPĀRNU AIZVĒJĀ

2020.g., dzeja

MĪLESTĪBA, TIK KLĀESOŠA

MĪLESTĪBA, TIK KLĀESOŠA

2020.g., dzeja

PASAULES VĒJOS

PASAULES VĒJOS

2020.g., dzeja

MANI DVĒSELES ZIEDI

MANI DVĒSELES ZIEDI

2020.g., dzeja

VĀRDU PUTEŅOS

VĀRDU PUTEŅOS

2020.g., dzeja

ŠAJĀ KLUSUMĀ

ŠAJĀ KLUSUMĀ

2020.g., dzeja

SAPŅI, MĪLESTĪBA UN BĒRNĪBAS ATMIŅAS

SAPŅI, MĪLESTĪBA UN BĒRNĪBAS ATMIŅAS

2020.g., dzeja

TAS DULLAIS LAIKS

TAS DULLAIS LAIKS

2020.g., stāsti

PASACIŅAS

PASACIŅAS

2020.g., pasakas

MELNBALTĀS PĀRDOMAS VĀRSMĀS

MELNBALTĀS PĀRDOMAS VĀRSMĀS

2020.g., dzeja

KLĀTESĪBA

KLĀTESĪBA

2019.g., dzeja

SAPŅI MANĀ KABATĀ

SAPŅI MANĀ KABATĀ

2019.g., dzeja

LOTES PASAKA LV-LT

LOTES PASAKA LV-LT

2019.g., pasaka LV-LT

UPES KRASTU ELĒĢIJA

UPES KRASTU ELĒĢIJA

2019.g., dzeja

LIKTENĪ IERAKSTĪTS

LIKTENĪ IERAKSTĪTS

2019.g., dzeja

PĀRTAPŠANA

PĀRTAPŠANA

2019.g., dzeja

LAIKS SEKUNDES SKAITA

LAIKS SEKUNDES SKAITA

2019.g., dzeja

SAJŪTU MOZAĪKA

SAJŪTU MOZAĪKA

2019.g., dzeja

MANĀS PLAUKSTĀS LIETUS SILDĀS

MANĀS PLAUKSTĀS LIETUS SILDĀS

2019.g., dzeja

PA ATVĒRTĀM DURVĪM

PA ATVĒRTĀM DURVĪM

2019.g., dzeja

PERIPETIJAS

PERIPETIJAS

2019.g., dzeja

ILGĀM APLAUZTI SPĀRNI

ILGĀM APLAUZTI SPĀRNI

2019.g., dzeja

MEKLĒJOT DEBESMALU

MEKLĒJOT DEBESMALU

2019.g., dzeja

AR PIRKSTU GALIEM SATAUSTĪT LAIMI

AR PIRKSTU GALIEM SATAUSTĪT LAIMI

2019.g., dzeja

DZĪVE KĀ BRĪNUMS

DZĪVE KĀ BRĪNUMS

2019.g., dzeja

MIRKLIS PĒC KLUSUMA

MIRKLIS PĒC KLUSUMA

2019.g., dzeja

NEPATEIKTAIS

NEPATEIKTAIS

2019.g., dzeja

PILNS DAUGAVAS UN PĒRSES SPĒKA

PILNS DAUGAVAS UN PĒRSES SPĒKA

2019.g., dzeja

MARTA

MARTA

2019.g., stāsts

NAKTSTAURIŅI VĒJĀ

NAKTSTAURIŅI VĒJĀ

2019.g., dzeja

VĒLZIEDE VĀRSMO

VĒLZIEDE VĀRSMO

2019.g., dzeja

VĒL MIRKLIS UN...

VĒL MIRKLIS UN...

2019.g., dzeja

MAZS, BET SĪKSTS SMILŠU GRAUDIŅŠ

MAZS, BET SĪKSTS SMILŠU GRAUDIŅŠ

2019.g., stāsts

ILGU GŪSTĀ

ILGU GŪSTĀ

2019.g., dzeja

SAVAS PĒDAS UZKLAUSOT

SAVAS PĒDAS UZKLAUSOT

2019.g., dzeja LV-RU

SADZIRDĒT UN SAJUST

SADZIRDĒT UN SAJUST

2019.g., dzeja

PĀRDOMU TAKAS

PĀRDOMU TAKAS

2019.g., dzeja

DZĪVE IR SKAISTA

DZĪVE IR SKAISTA

2019.g., dzeja

DOMU DZĪLĒS

DOMU DZĪLĒS

2019.g., esejas

EŅĢEĻA DIENASGRĀMATA

EŅĢEĻA DIENASGRĀMATA

2019.g., proza

IEKLAUSOTIES SEVĪ

IEKLAUSOTIES SEVĪ

2019.g., dzeja

ES VIENTULĪBĀ UZZIEDĒJU

ES VIENTULĪBĀ UZZIEDĒJU

2019.g., dzeja

LIESMO ILGAS, SMIEKLI UN SAPŅI

LIESMO ILGAS, SMIEKLI UN SAPŅI

2019.g., dzeja

PIE EZERA

PIE EZERA

2019.g., proza

PP&KK

PP&KK

2019.g., aforismi

CĪRUĻDZIESMA DEBESĪS II

CĪRUĻDZIESMA DEBESĪS II

2019.g., dzeja

VĀRDS

VĀRDS

2019.g., dzeja

LAKSTĪGALAS DZIESMA

LAKSTĪGALAS DZIESMA

2019.g., dzeja

SEIFS

SEIFS

2019.g., stāsts

ATMIŅAS PLŪSMA

ATMIŅAS PLŪSMA

2019.g., dzeja

ZIEDPUTEKŠŅI UZ ASFALTA

ZIEDPUTEKŠŅI UZ ASFALTA

2019.g., haikas

VIENTUĻA PUTNA SVILPE

VIENTUĻA PUTNA SVILPE

2019.g., haikas

VECĀSMĀTES STĀSTS

VECĀSMĀTES STĀSTS

2019.g., dzeja

ATĻAUJ MAN LIDOT!

ATĻAUJ MAN LIDOT!

2019.g., dzeja

NESTEIDZĪBA

NESTEIDZĪBA

2019.g., dzeja

VĒLĒJUMS TEV!

VĒLĒJUMS TEV!

2019.g., dzeja

MAKITO STĀSTS

MAKITO STĀSTS

2019.g., stāsts

SPOGUĻA ATSKATS ZVAIGZNĒS

SPOGUĻA ATSKATS ZVAIGZNĒS

2019.g., stāsts

ATVĒRTĀS PLAUKSTAS

ATVĒRTĀS PLAUKSTAS

2019.g., dzeja

ATVĒRTĀS DVĒSELES

ATVĒRTĀS DVĒSELES

2019.g., dzeja

VĒJĀ AIZPŪSTIE SAPŅI

VĒJĀ AIZPŪSTIE SAPŅI

2019.g., dzeja

ZVAIGZNE IEKRITA NAKTS KLUSUMĀ

ZVAIGZNE IEKRITA NAKTS KLUSUMĀ

2019.g., dzeja

VISSKAISTĀKAIS VĀRDS

VISSKAISTĀKAIS VĀRDS

2019.g., dzeja

SNIEGBALTU PĀRSLU VIJUMĀ

SNIEGBALTU PĀRSLU VIJUMĀ

2019.g., dzeja

ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНАТЫ

ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНАТЫ

2019.g., stāsts

MANA DVĒSELE TEVIS SLĀPST

MANA DVĒSELE TEVIS SLĀPST

2019.g., dzeja

MAN PIEDER KĀPU SMILTIS

MAN PIEDER KĀPU SMILTIS

2019.g., dzeja

SIEVIETEI BŪT

SIEVIETEI BŪT

2019.g., dzeja

BEZ TEVIS

BEZ TEVIS

2019.g., dzeja

SAJŪTĀM VIEGLĀM

SAJŪTĀM VIEGLĀM

2019.g., dzeja

SAJŪTU VIRPULĪ

SAJŪTU VIRPULĪ

2019.g., dzeja

ZĒNS, MEITENE, INTERNETS UN GADĪJUMS

ZĒNS, MEITENE, INTERNETS UN GADĪJUMS

2019.g., stāsts

KATRA RINDA KĀ VĒSTULE

KATRA RINDA KĀ VĒSTULE

2018.g., dzeja

LATVIJAS SIRDSPUKSTOS

LATVIJAS SIRDSPUKSTOS

2018.g., dzeja

VĒSTULES LATVIJAI

VĒSTULES LATVIJAI

2018.g., proza

CAURI LAIKAM

CAURI LAIKAM

2018.g., dzeja

KVADRĀTSAKNE

KVADRĀTSAKNE

2018.g., dzeja

PASTĀSTI MAN

PASTĀSTI MAN

2018.g., dzeja

STARP DZĪVES LAPPUSĒM

STARP DZĪVES LAPPUSĒM

2018.g., dzeja

SIRDS AKORDĀ

SIRDS AKORDĀ

2018.g., dzeja

BITES DEJA

BITES DEJA

2018.g., stāsts

CĪŅA PAR LABESTĪBU

CĪŅA PAR LABESTĪBU

2018.g., pašrealizācijas stāsts

KAD KĻUVU VIENTULĪBAI LIEKS

KAD KĻUVU VIENTULĪBAI LIEKS

2018.g., dzeja

NOZAGTĀ DZĪVE JEB VĒSTULE LIKTENIM

NOZAGTĀ DZĪVE JEB VĒSTULE LIKTENIM

2018.g., stāsts

ŠĶIPSNA SATĪRAS

ŠĶIPSNA SATĪRAS

2018.g., dzeja

SVECES MŪŽS

SVECES MŪŽS

2018.g., proza

DZĪVE - SALDI RŪGTĀ

DZĪVE - SALDI RŪGTĀ

2018.g., dzeja

SPĪTĒJOT

SPĪTĒJOT

2018.g., dzeja

AR BĒRNA ACĪM RAUGOTIES

AR BĒRNA ACĪM RAUGOTIES

2018.g., dzeja

DIENU PAVEDIENĀ

DIENU PAVEDIENĀ

2018.g., dzeja

VAKARVĒJĀ SAPŅI DZIMST

VAKARVĒJĀ SAPŅI DZIMST

2018.g., dzeja

LOTES PASAKA

LOTES PASAKA

2018.g., pasaka, krāsojamā grāmatiņa

LOTES PASAKA

LOTES PASAKA

2018.g., pasaka LV-RU, krāsojamā grāmatiņa

AR TAURIŅIEM DEJOJOT

AR TAURIŅIEM DEJOJOT

2018.g., dzeja

VALSIS PAVASARIM

VALSIS PAVASARIM

2018.g., dzeja

12 STĀSTI PAR MĪLESTĪBU

12 STĀSTI PAR MĪLESTĪBU

2018.g., dzeja

EJAM PA DZĪVI

EJAM PA DZĪVI

2018.g., dzeja

...KĀ MELODIJA

...KĀ MELODIJA

2018.g., dzeja

MIRKĻA VIEGLUMĀ

MIRKĻA VIEGLUMĀ

2018.g., dzeja

...VIEN AR TEVI

...VIEN AR TEVI

2018.g., dzeja

RE-FORMA!

RE-FORMA!

2018.g., stāsts

BRĪDIS PIRMS

BRĪDIS PIRMS

2018.g., dzeja

SAPNIS KREIMENĪŠU KRĀSĀ

SAPNIS KREIMENĪŠU KRĀSĀ

2018.g., dzeja

LATVIJAI

LATVIJAI

2018.g., dzeja

TUVU ESAMĪBA

TUVU ESAMĪBA

2018.g., dzeja

UZ SPĀRNU GALIEM

UZ SPĀRNU GALIEM

2018.g., dzeja

100 DZEJDARBI LATVIJAS SIMTGADĒ

100 DZEJDARBI LATVIJAS SIMTGADĒ

2018.g., dzeja

VAĻĀ ATSTĀTAS DURVIS

VAĻĀ ATSTĀTAS DURVIS

2018.g., dzeja

LOGS IZDZĒŠ STIKLU

LOGS IZDZĒŠ STIKLU

2018.g., dzeja

DZEJĀ PLAUKSTOT

DZEJĀ PLAUKSTOT

2018.g., dzeja

IEKLAUSIES

IEKLAUSIES

2018.g., dzeja

NEPARASTĀ MISIJA I

NEPARASTĀ MISIJA I

2018.g., stāsts

CĪRUĻDZIESMA DEBESĪS I

CĪRUĻDZIESMA DEBESĪS I

2018.g., dzeja

JA TEVIS NEBŪTU RUDENĪ

JA TEVIS NEBŪTU RUDENĪ

2018.g., dzeja

NEPARASTĀ MISIJA I-II

NEPARASTĀ MISIJA I-II

2018.g., stāsts

SIRDS ČUKSTI

SIRDS ČUKSTI

2018.g., dzeja

DZĪVES RAIBUMI

DZĪVES RAIBUMI

2018.g., dzeja

PUSNAKTS ELĒĢIJA

PUSNAKTS ELĒĢIJA

2018.g., dzeja

KRŪZĪTE MĪLESTĪBAS

KRŪZĪTE MĪLESTĪBAS

2018.g., dzeja

DEBESU ASARAS

DEBESU ASARAS

2018.g., dzeja

SAPŅU TRAUSLUMĀ

SAPŅU TRAUSLUMĀ

2018.g., dzeja

STARP DEBESĪM UN ZEMI

STARP DEBESĪM UN ZEMI

2018.g., dzeja

LAIKA AIZVILNĪ

LAIKA AIZVILNĪ

2018.g., dzeja

UZZĪMĒT AR VĀRDIEM

UZZĪMĒT AR VĀRDIEM

2018.g., dzeja

ŪŠUKI

ŪŠUKI

2018.g., dzeja bērniem

RĪTAUSMAS ZIEDOS

RĪTAUSMAS ZIEDOS

2018.g., dzeja

AR SNIEGU ATGRIEZĪŠOS

AR SNIEGU ATGRIEZĪŠOS

2018.g., haikas

ŠODIEN PARUNĀSIM PAR TO, KAS IR

ŠODIEN PARUNĀSIM PAR TO, KAS IR

2018.g., dzeja

CITAS VĒRTĪBAS

CITAS VĒRTĪBAS

2018.g., dzeja

DEBESU VALSTĪBA TUVU KLĀT PIENĀKUSI

DEBESU VALSTĪBA TUVU KLĀT PIENĀKUSI

2018.g., dzeja

KAD SALNU VĒJŠ DZEN

KAD SALNU VĒJŠ DZEN

2018.g., stāsts

VILKAM CĒLA DVĒSELĪTE

VILKAM CĒLA DVĒSELĪTE

2018.g., stāsts

IK VAKARU, IK RĪTU...

IK VAKARU, IK RĪTU...

2018.g., dzeja

TAVAS ACIS SAPŅU PILNAS

TAVAS ACIS SAPŅU PILNAS

2018.g., dzeja

PAR DOMU UN OMU

PAR DOMU UN OMU

2018.g., stāsti

VIENĀ ELPAS VILCIENĀ

VIENĀ ELPAS VILCIENĀ

2018.g., dzeja

PIESKARTIES DEBESĪM

PIESKARTIES DEBESĪM

2018.g., dzeja

ES KLAUSOS, KĀ KLUSUMS SKAN...

ES KLAUSOS, KĀ KLUSUMS SKAN...

2018.g., dzeja

SAPŅI VARAVĪKSNES LOKĀ

SAPŅI VARAVĪKSNES LOKĀ

2018.g., dzeja

UZDĀVINI MAN...

UZDĀVINI MAN...

2018.g., dzeja

MŪSU PRIEKS

MŪSU PRIEKS

2018.g., dzeja

UN PAR TEVI ES...

UN PAR TEVI ES...

2018.g., dzeja

100 ĒDIENI LATVIJAI LITENĒ

100 ĒDIENI LATVIJAI LITENĒ

2018.g., receptes

MĪLESTĪBĀ UN SVĒTĪBĀ

MĪLESTĪBĀ UN SVĒTĪBĀ

2018.g., dzeja