DOMU PĒRLES

IZDEVNIECĪBA

 
 
 
 

Mēs piedāvājam

Reizēm jau nevajag nemaz

tik daudz... Tik vien kā

no dvēseles dvēselei...

/D.D.Solovjeva/

Jaunākie kopkrājumi